Schrijf je in
Snel zoeken

Privacy Regelement

TechMatch, gevestigd aan Le Havre 78, 5627 SV te Eindhoven, houdt zich aan de wetgeving rond de bescherming van persoonsgegevens. Alle privacygevoelige informatie die je aan ons verstrekt, valt onder deze Privacy Verklaring. De bedoeling van deze Verklaring is je te informeren over de manier waarop wij persoonsgegevens die je via deze website verstrekt zullen gebruiken.

Deze Verklaring richt zich uitsluitend op werkzoekenden. TechMatch spant zich naar alle redelijkheid in om privacygevoelige informatie vertrouwelijk te behandelen en zal de informatie uitsluitend gebruiken voor de doeleinden zoals hieronder omschreven. TechMatch behoudt zich het recht voor deze Privacy Verklaring aan te passen indien wijzigingen in ons beleid, bedrijfsvoering, de wet of rechtspraak daartoe aanleiding geven.

Persoonsgegevens die wij verwerken
TechMatch verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
• Naam, adres, woonplaats gegevens, e-mailadres en andere contactgegevens;
• Geboortegegevens, leeftijd, geslacht;
• Curriculum vitae (CV), informatie over opleiding, stages en werkervaring;
• Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften.

Aanvullende gegevens vanaf het moment van plaatsing (arbeidsovereenkomst)
• Nationaliteit, Burger Service Nummer, kopie van het originele Identificatie bewijs, werkvergunning;
• Overige gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels-, salaris- en verzuimregistratie en medische geschiktheid (t.a.v. Veiligheid en Gezondheid Checklist Uitzendorganisaties (VCU)) alsmede overige informatie die noodzakelijk is voor het verwerken van de plaatsing en/of noodzakelijk voor juridische/fiscale/ commerciële doeleinden;

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
TechMatch verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• Het zorgdragen door middel van zoeken naar opdrachten/banen en het matchen hiervan zo goed mogelijk en op maat te laten gebeuren ofwel het ‘bemiddelen’;
• Het adviseren en/of begeleiden van een actieve of toekomstige loopbaan;
• Voor een correcte en verplichte administratie ter uitvoering van een eventuele arbeids- of bemiddelingsovereenkomsten;
• Om u zowel per e-mail, telefoon en/of post op de hoogte te houden van onze dienstverlening;
• Om u op de hoogte te houden van onze marketing activiteiten zoals evenementen, nieuwsbrieven en/of trainingen;
• Om onze website en andere systemen up-to-date te kunnen houden alsmede het ontwikkelen hiervan;
• Uw geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen om zodoende u te kunnen bemiddelen naar onbepaalde of bepaalde tijd werk, dan wel een opdracht;
• Voor managementdoeleinden, het ondervangen van interne controles en bedrijfsveiligheid alsmede het laten uitoefenen van audits en accountantscontroles;
• Voor kwaliteitsdoeleinden ten aanzien van een (kwaliteit) certificering;
• Voor naleving van wet- en regelgeving ten aanzien van de arbeidsrelatie. Hierbij moet u denken aan arbeidswetgeving, fiscale- en sociale zekerheidswetgeving;

Geautomatiseerde besluitvorming
TechMatch neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die aanzienlijke gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van TechMatch) tussen zit. TechMatch gebruikt computerprogramma's of -systemen om jou gegevens te verzamelen, te ordenen en te vergelijken met vacatures.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren?
TechMatch bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren bewaartermijnen zoals deze in de wet zijn geregeld. Als we daar vanaf willen wijken, zullen we eerst jouw toestemming vragen.

Delen van persoonsgegevens met derden
TechMatch deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. TechMatch blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies
www.techmatch.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren.

Alle websites gebruiken tegenwoordig cookies. Bijvoorbeeld om informatie te verzamelen over hoe de website wordt gebruikt. Een cookie kan worden gezien als een klein tekstbestand dat naar het apparaat waarmee u onze website bezoekt wordt gestuurd en opgeslagen bij internetgebruik. Cookies slaan data op en zenden dit terug naar de instantie die de cookies heeft geplaatst. Deze cookies worden gebruikt om bij te houden welke pagina’s u bezoekt uit ons netwerk, om zo een profiel op te bouwen van het online surfgedrag. Dit profiel wordt mede opgebouwd op basis van vergelijkbare informatie die uw bezoek aan andere websites uit het netwerk krijgen. Dit profiel wordt niet gekoppeld aan jouw naam, adres, e-mailadres en dergelijke zoals bij ons bekend, maar dient alleen om advertenties af te stemmen op jouw profiel zodat deze zo veel mogelijk relevant voor je zijn. 

De cookies die gebruikt worden op deze website zijn:

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn noodzakelijk om de website te bezoeken en maken het voor de gebruiker eenvoudiger om de diensten en tools op onze site te gebruiken.

Functionele cookies
Deze cookies onthouden beslissingen die gebruikers van de website nemen. Bijvoorbeeld de taalkeuze, het type browser etc. Deze cookies zijn volledig anoniem en kunnen niet herleid worden naar individuele gebruikers. Ze worden puur gebruikt voor gebruik van de website.

Analytics
We slaan collectieve informatie en statistieken van de bezoekers van deze website op. Bijvoorbeeld welke secties het meest bezocht worden. Deze data helpt ons de website te verbeteren en gebruikersgemak te verbeteren.

Social media cookies
Dit zijn cookies die het mogelijk maken informatie van onze site te delen op social media kanalen of bijvoorbeeld een LinkedIn-profiel te koppelen bij inschrijving op onze site.

De meeste computers accepteren automatisch het gebruik van cookies. Wanneer het gebruik van cookies niet gewenst is, kan dit uitgeschakeld worden in de browser instellingen. Dit kan er echter voor zorgen dat niet alle functionaliteiten van de website gebruikt kunnen worden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door TechMatch en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@techmatch.nl. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Klachten
TechMatch wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
TechMatch neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via fg@techmatch.nl

Contactgegevens:
TechMatch
Le Havre 78
5627 SV Eindhoven
(040) 290 69 76

Het is prettig, professioneel en informeel zaken doen met TechMatch. Bij deze partij kunnen we al onze technische functies kwijt. Zowel de monteur als de technisch manager kan door TechMatch worden bemiddeld. Persoonlijk contact, flexibiliteit en meedenken zijn zaken die ik als prettig ervaar.

Babs Quist
Corporate Recruiter

Ik heb mijn consultant leren kennen als een professioneel persoon met een ruime kijk op mensen, hun kennis en kunde en zijn opdrachtgevers. Hierdoor is hij in staat de juiste mensen aan elkaar te verbinden. Het traject verliep erg prettig. Ik hoefde mij alleen maar te concentreren op de sollicitatiegesprekken. Dank je wel voor jullie inzet en mijn baan!
Ton Alberda

Afgelopen jaren is de productie bij de plant van Ardagh dubbel zo groot geworden. Dat betekende ook bijna een verdubbeling van ons personeel. TechMatch was betrokken bij zowel de ontwikkeling van onze organisatie als de aangenomen TechMatch medewerkers. Het gaat niet om de kwantiteit, maar om de kwaliteit. TechMatch heeft ons meerdere malen goed ondersteund.

Marlies Schouten
Officer Human Resources

Omdat ik niet kon vinden wat ik zocht, besloot ik het via TechMatch te proberen. Na een lang maar prettig kennismakingsgesprek lagen al mijn wensen op tafel. Ik kreeg ik een aantal vacatures aangeboden waarvan er een, bij Aviko, mijn voorkeur had. Op basis van het profiel wat TechMatch over mij schetste werd ik door Aviko uitgenodigd. Uiteindelijk werden dit 3 gesprekken welke door TechMatch constant werden begeleid. Ik ben aangenomen en heb het ontzettend naar mijn zin. Ik kan oprecht zeggen dat TechMatch het beste met mij voor heeft gehad.
Michael van Maurik 

Ik ging gespannen naar het kennismakingsgesprek met TechMatch. Toen Vincent enthousiast binnenkwam en met een grapje het ijs brak was dat snel over. Na een prettig en open gesprek ging ik met een goed gevoel de deur uit. Voor een sollicitatiegesprek werd ik goed voorbereid op het bedrijf waar ik aan de slag wilde. En ik werd aangenomen! Inmiddels heb ik een vast contract en voel ik me helemaal op mijn plek. Dankjewel!
Annuska van de Graaf
Laborant

Ook voor Bram hebben wij onlangs de match gemaakt! 'Bij het eerste telefoongesprek, de kennismaking, en alle gesprekken die hierop volgden, werden mijn wensen uitvoerig besproken. Daarna heeft TechMatch mij bij enkele bedrijven voorgedragen, dit ging ook altijd in samenspraak. Ik ben bij twee bedrijven op gesprek geweest, waarvan er één helemaal bij mij aansluit. Ook nu ik hier enkele weken werkzaam ben, blijft TechMatch betrokkenheid tonen." Bedankt voor je mooie woorden, Bram. Veel succes!
Bram Gijsbrechts

'Ik wist niet wat voor vervolgopleiding ik wilde doen toen ik mijn MBO-4 diploma had behaald voor Technicus Middenkader Engineering Mechatronicus. Ik besloot werkervaring op te willen doen en via LinkedIn werd ik benaderd door TechMatch. Ik voelde mij direct op mijn gemak bij TechMatch en kon snel bij bedrijven die mij aanspraken op gesprek. Inmiddels zit ik op mijn plek als onderhoudsmonteur Perfetti van Melle!' 
Gijs van Zanden
Onderhoudsmonteur
Bij TechMatch wordt er vanaf moment één naar je geluisterd. In een gezellig en down-to-earth gesprek, besprak ik mijn C.V. en lichtte ik mijn toekomstdoelen toe aan Esad van TechMatch. Hij had direct een aantal werkgevers waar hij me aan voorstelde en een week later ging ik al op gesprek. Het was meteen raak! Ik zit op een fijne plek en ook nu neemt TechMatch nog de tijd om te kijken hoe het met mij gaat.
Ben Veldhoen
Ondanks mijn leeftijd en mijn medische achtergrond, zag TechMatch mogelijkheden voor mij. Ze stelden mij voor bij Bremat in Den Bosch, waar ik direct een klik voelde met de commercieel directeur en uitdagingen zag in de aangeboden baan. Sinds april 2018 werk ik bij Bremat als homologatie medewerker. TechMatch komt nog regelmatig langs bij Bremat voor een gesprek, dat ervaar ik als zeer prettig. Daarom, uit de grond van mijn hart: TechMatch, een groot dankjewel voor jullie inzet voor het vinden van een passende baan voor mij.
Marcel van Hulzen
Homologatie medewerker Bremat
Tijdens mijn afstudeerstage kwam ik in contact met TechMatch en na een eerste gesprek kwamen er al snel wat concrete vacatures op tafel. Nu, enkele weken later, heb ik een contract getekend bij Bremat en gaat mijn avontuur daar beginnen als fulltime Production Engineer! Al met al kan ik TechMatch aanbevelen! Niet alleen vanwege hun persoonlijke en flexibele omgang, maar ook met het razendsnelle en sterke resultaat!
Sander Koenen
Production Engineer

KwaliteitskeurmerkenDat kwaliteit voor ons van groot belang is, straalt niet alleen af van onze werkwijze. Ook onze VCU certificering en onze NEN 4400-1 certificering bewijzen dat TechMatch staat voor kwaliteit.

Passende vacatures voor technisch opgeleide specialisten

Ben je een technisch opgeleide specialist op mbo-, hbo- of wo-niveau? En zoek je een vaste baan? Dan helpt TechMatch je graag verder vanuit onze vestigingen in Eindhoven, Nijmegen en Breda. Wij werken samen met diverse technische bedrijven, waardoor we je meerdere vacatures aanbieden. Zo is er vast een vacature die bij jouw werkervaring en wensen past.

Vind snel de vacature die bij je past

Of je nu op zoek bent naar vacatures als procesoperator, werktuigbouwkundige functies of andere technische vacatures, in ons brede aanbod vind je zeker wat je zoekt. Op onze website zie je een handig overzicht van alle beschikbare vacatures. Hier filter je eenvoudig op opleidingsniveau en functiegroep. Zo zie je in één oogopslag welke vacatures bij jou passen.

Schrijf je in en kom kennismaken

Kun je wel wat hulp gebruiken bij het vinden van je droombaan? De experts van TechMatch helpen je graag. Schrijf je in als kandidaat op onze website. Vul zoveel mogelijk gegevens in zodat we je nog beter kunnen helpen. Wij zien je graag terug in een van onze vestigingen in Eindhoven, Nijmegen of Breda voor een kennismakingsgesprek. Samen bespreken we je wensen en vinden we een passende vacature.

Menu
TechMatch gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.